Gizi Néni Vendégháza – Hévíz
Gizi Néni Vendégháza
Kodály Zoltán utca 60.
8380 Hévíz

Contatto per Online Hotels Budapest:
OHB e-mail:
OHB Prenotazione tel.: +36 1 900 9073
OHB Prenotazione fax: +36 1 900 9079