RESTAURANTS, CAFÉS AND ENTERTAINMENT IN BUDAPEST


magyar változat English version deutsche Version versione italiana version espańol
magyar English deutsch italiano espańol

Negro Bar

City: Budapest
Address: H-1051 Budapest, Szent István tér 11.


www.ohb.hu | Budapest restaurants |

E-mail:
Tel.: +36 1 900 9071
Fax: +36 1 900 9079

All rights reserved.